Tak

Snöhinder
för trygghet på vintern

Snöhinder

Snöhinder hjälper till att skydda förbipasserande och byggnadens användare från snö och is som faller från taket. De behövs även för att skydda konstruktioner på taket. Snöhinder används ofta för att skydda ingångar, passager eller lek- och rekreationsområden.

Snöhindrens fastsättningen och montering beror på takmodellen.

Fastighetens ägare ansvarar för byggnadens säkerhet, därför är det viktigt att noga gå igenom takets skyddsanordningar.

Montering

Vi erbjuder montering av alla våra produkter.

Vi monterar tak, fasader, taksäkerhetsprodukter och regnvattensystem.

Montering utförd av en yrkesman garanterar ett hållbart slutresultat. Dessutom är det både snabbt och säkert.

Vi levererar alltid dubbelfalsade plåttak färdigt monterade, då det kräver specialkunnande. Våra andra takmodeller kan man montera själv.

Vill du ha hjälp med planering och montering? Tag kontakt!

montering2
montering